GÓI CƯỚC
1.Gói diễn giả:

- Xem các video của diễn giả bạn yêu thích trên dịch vụ

- Đảm bảo cập nhật các bài giảng mới nhất từ các diễn giả

- Cập nhật thông tin về các khóa học mới

- Cơ hội đọc các tài liệu do chính diễn giả biên soạn

Cú pháp: Soạn DK [Tên diễn giả 1] gửi 9316 (2.000đ/ngày) hoặc DK [ Tên diễn giả 7] gửi 9316 (10.000đ/tuần)

VD: Quý khách muốn đăng kí gói diễn giả Nguyễn Trọng Thơ:

+ Gói ngày: Soạn DK NTT1 gửi 9316

+ Gói tuần: Soạn DK NTT7 gửi 9316

STT Diễn giả Gói ngày Gói tuần
1 Trần Đăng Khoa TDK1 TDK7
2 Đinh Văn Lộc DVL1 DVL7
3 Trần Thị Ái Liên TTAL1 TTAL7
4 Lê Thẩm Dương LTD1 LTD7
5 Bùi Trọng Giao BTG1 BTG7
6 Kỹ năng tổng hợp TH1 TH7
7 Nguyễn Trọng Thơ NTT1 NTT7
8 Phan Quốc Việt PQV1 PQV7
9 Phạm Ngọc Anh PNA1 PNA7
10 Trần Văn Tuấn TDT1 TDT7
2. Gói kỹ năng tổng hợp

- Xem các video đặc sắc về nhiều kỹ năng khác nhau

- Xem video của các diễn giả được yêu thích nhất

- Cập nhật thông tin về các khóa học của diễn giả

- Cơ hội đọc các tài liệu do chính diễn giả biên soạn

Cú pháp: Soạn DK TH1 gửi 9316 (3.000đ/ngày) hoặc DK TH7 gửi 9316 (15.000đ/tuần)

Đăng kí ngay:

TH1:  TH7: