GIỚI THIỆU DỊCH VỤ
1.Dịch vụ:
Kỹ Năng Việt Vskill là dịch vụ được phát triển bởi Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ iNET. Cung cấp cho khách hàng các thông tin tổng hợp, kiến thức về kỹ năng sống như: giao tiếp, thuyết trình, làm giàu, dạy con, làm đẹp…
- Đối tượng sử dụng: Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các thuê bao di động trả trước và trả sau của nhà mạng VinaPhone
- Phạm vi: Toàn quốc
- Kênh cung cấp: SMS, Web/Wap
- Đầu số: 9316
- Website: http://vskill.vn
- Cú pháp đăng ký/hủy và các cú pháp dịch vụ:
STT Tên gói cước Gói cước Cú pháp đăng ký Cú pháp hủy
1 Diễn giả Đinh Văn Lộc Gói ngày DK DVL1 HUY DVL1
Gói tuần DK DVL7 HUY DVL7
2 Diễn giả Trần Thị Ái Liên Gói ngày DK TTAL1 HUY TTAL1
Gói tuần DK TTAL7 HUY TTAL7
3 Diễn giả Trần Đăng Khoa Gói ngày DK TDK1 HUY TDK1
Gói tuần DK TDK7 HUY TDK7
4 Diễn giả Bùi Trọng Giao Gói ngày DK BTG1 HUY BTG1
Gói tuần DK BTG7 HUY BTG7
5 Diễn giả Kỹ năng tổng hợp Gói ngày DK TH1 HUY TH1
Gói tuần DK TH7 HUY TH7
6 Diễn giả Phạm Ngọc Anh Gói ngày DK PNA1 HUY PNA1
Gói tuần DK PNA7 HUY PNA7
7 Diễn giả Nguyễn Trọng Thơ Gói ngày DK NTT1 HUY NTT1
Gói tuần DK NTT7 HUY NTT7
8 Diễn giả Phan Quốc Việt Gói ngày DK PQV1 HUY PQV1
Gói tuần DK PQV7 HUY PQV7
9 Diễn giả Trần Văn Tuấn Gói ngày DK TDT1 HUY TDT1
Gói tuần DK TDT7 HUY TDT7
10 Diễn giả Lê Thẩm Dương Gói ngày DK LTD1 HUY LTD1
Gói tuần DK LTD7 HUY LTD7
11 Tổng hợp Gói ngày DK TH1 HUY TH1
Gói tuần DK TK7 HUY TH7
2. Giá cước
- Cước dịch vụ = Cước Thuê bao + Cước Nội dung
- Cước Data (dữ liệu) khi sử dụng dịch vụ: Miễn Phí
- Cước gửi tin đến 9316 Miễn phí
- Bảng cước dịch vụ (đã bao gồm VAT)
STT Tên gói cước Gói cước Cú pháp đăng ký Giá cước
1 Diễn giả Đinh Văn Lộc Gói ngày DK DVL1 2.000đ/ngày
Gói tuần DK DVL7 10.000đ/tuần
2 Diễn giả Trần Thị Ái Liên Gói ngày DK TTAL1 2.000đ/ngày
Gói tuần DK TTAL7 10.000đ/tuần
3 Diễn giả Trần Đăng Khoa Gói ngày DK TDK1 2.000đ/ngày
Gói tuần DK TDK7 10.000đ/tuần
4 Diễn giả Bùi Trọng Giao Gói ngày DK BTG1 2.000đ/ngày
Gói tuần DK BTG7 10.000đ/tuần
5 Diễn giả Kỹ năng tổng hợp Gói ngày DK TH1 2.000đ/ngày
Gói tuần DK TH7 10.000đ/tuần
6 Diễn giả Phạm Ngọc Anh Gói ngày DK PNA1 2.000đ/ngày
Gói tuần DK PNA7 10.000đ/tuần
7 Diễn giả Nguyễn Trọng Thơ Gói ngày DK NTT1 2.000đ/ngày
Gói tuần DK NTT7 10.000đ/tuần
8 Diễn giả Phan Quốc Việt Gói ngày DK PQV1 2.000đ/ngày
Gói tuần DK PQV7 10.000đ/tuần
9 Diễn giả Trần Văn Tuấn Gói ngày DK TDT1 2.000đ/ngày
Gói tuần DK TDT7 10.000đ/tuần
10 Diễn giả Lê Thẩm Dương Gói ngày DK LTD1 2.000đ/ngày
Gói tuần DK LTD7 10.000đ/tuần
11 Kỹ năng Tổng hợp Gói ngày DK TH1 3.000đ/ngày
Gói tuần DK TK7 15.000đ/tuần
12 Tra cứu thông tin HD Miễn phí
12 Kiểm tra gói cước KT Miễn phí
13 Sai cú pháp ABC Miễn phí