Tư duy khác biệt

Theo TS Lê Thẩm Dương, nếu muốn thành công, không phải lao động nhiều mà hãy thay đổi để tạo nên những tư duy khác biệt.

  70
Xuất bản 03-05-2024
VIDEO HOT
CÁC KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG